Jezioro Niesłysz

Regaty Omega Match Cup 2013

Regaty Omega Match Cup 2013

1.    Regaty zostaną rozegrane w dniach 15– 16 czerwiec 2013 na akwenie jeziora Niesłysz.

2.   Organizator regat: Klub Żeglarski LUMEL i OLIMP Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 2, 66-200 Świebodzin

3.    Biuro Regat: Przystań Ośrodka Wypoczynkowego KORMORAN,   Niesulice 17E, 66-213 SKĄPE

4.   Regaty zostaną rozegrane w klasie OMEGA STANDARD (na podstawionych przez organizatora czterech identycznych Omegach) zgodnie z przepisami i regulaminem MR Omega Cup, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

5.    Zgłoszenie do regat MR Omega Cup według regulaminu Omega MC 2013. Przy zgłoszeniu na zieloną kartę, będzie decydować kolejność zgłoszeń.

6.    Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

7.     Wstępne zgłoszenia do regat (w celu rezerwacji startu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia) należy przesłać na adres kormoran-niesulice@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2013r.

8.      Kaucję startową w wysokości 600 zł od załogi również w terminie do dnia 10.06.2013 r należy wpłacić na konto OLIMP Sp. z o.o.  BZWBK 02 1090 1593 0000 0001 0834 0838. Kaucja zwracana będzie w biurze regat gotówką pod warunkiem właściwego rozliczenia się do czasu zakończenia regat.

9.    Niespełnienie  warunków pkt. Nr 7 i nr 8 jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy startujących i upoważnia organizatora po uzgodnieniu z PZKO do wpisania na listę startową innego sternika.

10.  Pisemne zgłoszenia  przyjmowane będą w biurze regat w dniu 14.06.2013 w godzinach 16:00 – 20:00 oraz warunkowo w dniu 15.06.2013 w godzinach 7:30 – 9:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.

11.  Instrukcja żeglugi oraz opis trasy  dostępne będą dla zawodników po odprawie sterników przeprowadzonej przez Sędziego Głównego Regat w dniu 14.06.2013 r o godz. 20-tej.

12. Wpisowe do regat wynosi 0zł, natomiast pobierana jest opłata 15 zł od każdego członka załogi nie należącego do PZKO.

13.    Otwarcie regat nastąpi w dniu 15.06.2013r. godzina 10:00.

14.    Planowany start do I wyścigu w dniu 15.06.2013 około godziny 10:30.

15.    Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

16.    Organizator posiada prawo zmiany formatu regat.

17.  W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

18.    Nagrody :

 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III  otrzymują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.

19.   Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 •  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.nr 5, poz. 43 z 2001r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (UDz.U. nr.57, poz.358 z 1997r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych  drogach wodnych (Dz.U. nr.212, poz2072 z 2003r.)

20. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia („obsługiwanie urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. Załoga w trakcie wyścigów może się zmienić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sędziemu głównemu regat.

21. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

22.    Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.

23. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas  trwania lub po ich zakończeniu .

24.  Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody może być ukarany decyzją Komisji Regatowej lub Zespołu Protestowego, po rozpatrzeniu protestu.

25. Warunkiem dopuszczenia do regat jest okazanie przez sternika ważnej polisy ubezpieczeniowej i spełnienia warunków klasowych klasy Omega i regulaminu Omega Match Cup 2013.

26.   PROGRAM REGAT :

14.06.2013 (piątek)

 •  16:00-20:00 – Przyjazd zawodników, zgłaszenie do regat
 •  20:00 – Odprawa sterników – prowadzi Sędzia Główny

15.06.2013 (sobota

 •  7:00 – 9:00 – Pomiary i zgłoszenie do regat
 • 10:00 – Uroczyste otwarcie regat
 • 10:30 – 18:00 – Start do I wyścigu – Round Robin
 • 19:00 – Obiadokolacja
 • 20:00 – Impreza integracyjna

– ognisko

– koncert piosenki żeglarskiej

16.06.2013 (niedziela)

 • 9:30 – 15:00 – wyścigi finałowe – ewentualnie dokończenie Round Robin
 • ok. 16:00 Zakończenie Regat – wręczenie nagród

27. W sprawie ewentualnej rezerwacji zakwaterowania oraz wyżywienia kontakt :

Recepcja OW KORMORAN tel. +48 68 38 12 128  i  +48 68 42 27 283

e-mail:kormoran-niesulice@o2.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *